“ IT'S NOT A BUG, IT'S A FEATURE
Unknown
by Dinh Duc
2018-12-16
Continuous Integration (CI) nghĩa là gì? Tại sao lại cần đến nó?....
by Dinh Duc
2018-12-08
Kể từ bài viết trước cũng đã phải hơn 2 tháng rồi nhỉ, cứ mỗi lần động vào định viết gì đó mà không nghĩ ra...
by Dinh Duc
2018-09-24
Xin chào các bạn, mình là Đức, người tạo ra NDDBlog...