“ IT'S NOT A BUG, IT'S A FEATURE
Unknown
by Dinh Duc
2023-03-04
Tiếp tục đến phần 2 của bài viết 「Nhật Bản - 5 năm 1 chặng đường」, mình sẽ tổng kết mọi thứ về công việc tại Nhật...
by Dinh Duc
2023-02-25
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình đã ở Nhật được 5 năm rồi (28/02/2018 - 28/02/2023). 1 quãng thời gian không dài mà cũng không ngắn...
by Dinh Duc
2020-09-06
Xin chào các bạn, có lẽ cũng gần nửa năm rồi mình chưa viết bài mới nhỉ. Hôm nay do thời hạn dùng thử của Amazon free tier đã hết mình mất cả buổi sáng đổi server của blog qua bên Vultr.
by Dinh Duc
2020-04-21
Thông thường các hệ thống chỉ có cơ sở dữ liệu (CSDL) của chính nó...
by Dinh Duc
2019-10-27
仕事の上で`send`メソッドをよく使って本当に便利だなと思って...
by Dinh Duc
2019-08-05
最近担当しているプロジェクトで Vueを導入しました。。。
by Dinh Duc
2019-06-08
Tuần trước mình vừa đi thi Ruby bạc, may mắn là đã đỗ và điểm số cũng không tệ lắm...
by Dinh Duc
2019-05-02
Dạo này ở công ty mình hay được giao task lấy dữ liệu trực tiếp từ database theo yêu cầu của bên sale...
by Dinh Duc
2019-04-14
日本語を練習するため、初めて日本語でブログを書いてみますが....
by Dinh Duc
2019-03-16
Rails cũng như các framework khác, khi nói đến cải thiện hiệu năng thì có rất nhiều khía cạnh cần quan tâm, trong đó đặc biệt là....