#techniques

by Dinh Duc
2019-05-02
Dạo này ở công ty mình hay được giao task lấy dữ liệu trực tiếp từ database theo yêu cầu của bên sale...
by Dinh Duc
2019-03-16
Rails cũng như các framework khác, khi nói đến cải thiện hiệu năng thì có rất nhiều khía cạnh cần quan tâm, trong đó đặc biệt là....
by Dinh Duc
2018-12-30
Trong bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Continuous Integration. Vì vậy như đã hứa....
by Dinh Duc
2018-12-16
Continuous Integration (CI) nghĩa là gì? Tại sao lại cần đến nó?....
by Dinh Duc
2018-12-08
Kể từ bài viết trước cũng đã phải hơn 2 tháng rồi nhỉ, cứ mỗi lần động vào định viết gì đó mà không nghĩ ra...