#Nginx

by Dinh Duc
2020-09-06
Xin chào các bạn, có lẽ cũng gần nửa năm rồi mình chưa viết bài mới nhỉ. Hôm nay do thời hạn dùng thử của Amazon free tier đã hết mình mất cả buổi sáng đổi server của blog qua bên Vultr.