#continuous integration

by Dinh Duc
2018-12-30
Trong bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Continuous Integration. Vì vậy như đã hứa....
by Dinh Duc
2018-12-16
Continuous Integration (CI) nghĩa là gì? Tại sao lại cần đến nó?....