Life

by Dinh Duc
2023-03-04
Tiếp tục đến phần 2 của bài viết 「Nhật Bản - 5 năm 1 chặng đường」, mình sẽ tổng kết mọi thứ về công việc tại Nhật...
by Dinh Duc
2023-02-25
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình đã ở Nhật được 5 năm rồi (28/02/2018 - 28/02/2023). 1 quãng thời gian không dài mà cũng không ngắn...
by Dinh Duc
2019-04-14
日本語を練習するため、初めて日本語でブログを書いてみますが....
by Dinh Duc
2019-01-13
Đầu năm nay mình được bạn rủ đi Hakone chơi, có người quen mà...
by Dinh Duc
2018-09-24
Xin chào các bạn, mình là Đức, người tạo ra NDDBlog...