Life

by Dinh Duc
2019-04-14
日本語を練習するため、初めて日本語でブログを書いてみますが....
by Dinh Duc
2019-01-13
Đầu năm nay mình được bạn rủ đi Hakone chơi, có người quen mà...
by Dinh Duc
2018-09-24
Xin chào các bạn, mình là Đức, người tạo ra NDDBlog...